Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir?

Toplumun geniş kesimleri tarafından çok detaylı olarak bilinmiyor olsa da, skolyoz omurga eğriliği bir omurga rahatsızlığı olarak adlandırılır. Omurganın yana doğru eğilmesi veya kendi etrafında belli bir açıyla dönmesi skolyozun tanımıdır.

Omurga normal koşullarda öne doğru belli bir açıya sahiptir. Ancak vücudun sağ ve soluna doğru herhangi bir eğim göstermemesi gerekir. Omurga üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelecek eğrilikler, kaburgalar ve iç organlar üzerinde baskıya neden olabilir. Ayrıca skolyoz görsel olarak da kişiyi etkiler. Belli bir açının üzerinde oluşan skolyoz vakalarında, ileri safhalarda çok ciddi mekanik problemler yaşanabilir. Omurların birbirine tutunamaması nedeniyle eğrilik giderek artabilir ve bir süre sonra hareket fonksiyonlarını etkileyebilir.

 

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Neden Olur?

Skolyoz, her ne kadar tanısı ve tedavisi yapılabilen bir rahatsızlık olsa da, yaygın görülen skolyoz (omurga eğriliği) türlerinin neden ortaya çıktığı henüz bilinmemektedir. Kamburluk ile karıştırılan bu sağlık sorununun, etkileri çok daha fazladır. Zira kamburluk, vücudun zaten sahip olduğu öne doğru eğilebilme fonksiyonunun anomalisidir. Ancak skolyoz omurganın sahip olmadığı bir hali almasıdır. Yani, skolyoz çok daha ciddi bir sorundur.

Omurların birbirine yeterince bağlanamaması ve sağ-sol eksende hareket etmesi anatomik yapımız gereğince mümkün değildir. Omurların bu şekilde hareket etmesi bir anomali olarak kabul edilir ve sebeplerinin ortadan kaldırılmasından çok mevcut durumu iyileştirmeye çalışılır. Zira skolyoza sebep olan bilinen faktörlerin birçoğunun da ortadan kaldırılabilmesi mümkün değildir.

 

Kimlerde Görülür?

Skolyoz hastalığının görülmesinde belli bir cinsiyet ya da yaş ayrımı söz konusu değildir. Fakat çoğunlukla  erken yaşlarda tespit edilebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle çocuk yaşlarda tespit edilmesi durumunda, hekim kontrolüne başvurulmalıdır. Bu sayede hastalığın tedavisi gelişim çağında, cerrahi olmayan yöntemlerle mümkün hale getirilebilir.

İlerleyen yaşlarda ise skolyoz vakalarının büyük bir çoğunluğu cerrahi müdahale ile düzeltilebilir. Mekanik eklem rahatsızlıklarından olan skolyoz, fizyolojik olarak tedavi edilemez ve ilaçlar yalnızca ortaya çıkabilecek ağrıları gidermek için kullanılabilir. 

Erken yaşlarda tespit edilen skolyoz vakalarının, çeşitli beden terapileri ve haricen kullanılan araçlarla düzeltilmesi mümkündür. Fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavileri ve tabii ki doğru egzersizler, skolyozun tedavisinde etkilidir. Ancak skolyoz asla uzman gözetimi olmadan tedavi edilmemesi gereken bir hastalıktır.

 

Skolyozu  Tetikleyen Faktörler

Skolyoz hastaları veya başka bir deyişle skolyoz problemi olan kişiler kilo almamalıdır. Aynı şekilde ağır fiziksel  güç gerektiren işler yapmamalı ve omurgaya ağırlık bindirecek diğer hareketlerden kaçınmalıdır. Skolyoz, omurganın mukavemet sahibi olmaması biçiminde de ifade edilebildiğinden, bu soruna sahip olanlar çok daha dikkatli olmalıdır. Ancak, her şeye rağmen bu kuralların tamamına uyulsa dahi skolyoz engellenemeyebilir. Tıbbi müdahale çoğunlukla gereklidir. İleride daha ciddi sorunlarla karşılaşmamak için herhangi bir şekilde bu hastalığa sahip olduğunuzu anladığınız anda bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Skolyoz pek çok vakada, tedavi edilmediği takdirde kişilerin hayatlarını negatif yönde etkileyecek bir sağlık sorunudur.

 

Mutlaka Hekim Kontrolü Tercih Edin

Ülkemizde yaygın biçimde şifacı veya çıkıkçı isimli uzman olmayan kişilerin skolyoz gibi pek çok ciddi hastalıklara müdahale ettiği bilinir. Çok açık ve net ifade etmek gerekir ki, modern tıbbın sahip olduğu deneyim ve donanım skolyozun tedavisinde yegane yöntemdir. Gerek tanı ve tedavi prosedürünün hazırlanması, gerekse cerrahi dışı uygulamalar yine alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.  Cerrahi yöntemler yalnızca alanında uzman hekimler tarafından uygulanabilmektedir. Haricen kullanılacak şifa kürleri ve benzeri tavsiyelere kulak asmamak, ve  skolyozun tedavisi için mutlaka uzman hekimlere başvurmak gerekmektedir.

 

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nasıl Tedavi Edilir?

Skolyoz tedavisi, fiziksel terapiler, çeşitli destek araçları ve gerekli olması halinde cerrahi müdahale ile tedavi edilir. İlerlemiş skolyoz vakalarında, skolyozun açısına bakılarak tedavi kararı verilir. Elbette bu kararı verecek olan uzman hekimlerdir. Kendi başınıza skolyoz probleminiz olup olmadığını değerlendirmemeniz ve mutlaka bir hekime başvurmanız çok önemlidir. Skolyozun derecesini gözle tespit etmek sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Bu nedenle uzmanlar dahi skolyoz tanısı koyarken ve tedavi prosedürünü oluştururken tıbbi görüntüleme sistemlerine başvururlar.

Hastalığınızın hangi seviyede olduğunu kendi başınıza tespit edebilmeniz mümkün değildir. Buna bağlı olarak tedavi gerekliliği ve tedavinin türüne de karar veremezsiniz. Skolyoz, yanlış uygulamalar neticesinde çok olumsuz tablolar ortaya çıkarabilecek bir sağlık sorunudur. Erken yaşlarda veya erken evrelerde tespit edilmesi durumunda tedavisi çok daha kolay olan bu hastalık, yanlış tanı ve tedaviler sonucunda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu soruna sahip olduğunuzu anladığınız anda hekime başvurmalı ve tedavi prosedürünü geliştirmesini talep etmelisiniz.

 

Skolyoz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Skolyoz hastalığının derecesine bağlı olarak karar verilecek cerrahi müdahale, uzman doktorlar tarafından omurganın düzleştirilmesi için çeşitli araç ve metotlar kullanılarak yapılır. Öncelikle, tıbbi görüntüleme cihazları ile hassas ölçümler yapılarak hastanın gereksinimleri tespit edilir. Bunun sonrasında hasta ameliyata alınarak omurlar arasına protezler ve omurganın dik durmasını sağlayan platinler takılır. Bu operasyon, başlangıçta omurgayı yapay olarak dik tutan bir yapıyı ifade ediyor olsa da, uzun vadede omurga bu destek ile düzelir.  

Hasta bu  protezlere ihtiyaç duymayacak hale gelebilir. Hastalığın şiddeti ve hastalığının sebebine bağlı olarak bu konuda kesin bir yargı söz konusu olmadığından protezin çıkarılması söz konusu olmayacaktır.

Ameliyatlarda kullanılan araçların insan hayatına hiçbir negatif etkisi olmadığı gibi oldukça güçlü materyaller kullanıldığından hastalığın seyri tamamen değişecektir.

Skolyoz oldukça sık görülen bir rahatsızlık olduğundan 1-30 Haziran arası Skolyoz Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir.