Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası en son 3 Kasım 2022 tarihinde güncellenmiştir. Gizlilik Politikamızda herhangi bir güncelleme veya değişiklik olması durumunda bu sayfada yayınlanacaktır.

Bu Uygulama, Kullanıcılarından bazı Kişisel Veriler toplar.

Son güncelleme: 22 Şubat 2023

Sahip ve Veri Denetleyicisi

DGT YAZILIM SAĞLIK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79/1 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Uygulama sahibi ile iletişim için e-posta adresi: [email protected]

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunmaktadır: ad; Soyadı; doğum tarihi; telefon numarası; şirket Adı; uzmanlık alanı; e; kent; cinsiyet; çerezler; Kullanım verisi; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google reklamveren kimliği veya IDFA); coğrafi konum; dilim; cihaz bilgisi; coğrafya/bölge; kullanıcı sayısı ; seans sayısı; uygulama içi satın alma işlemleri; uygulama açılır; Uygulama güncellemeleri; ilk lansmanlar; işletim sistemleri; kamera izni; mikrofon izni; sensör izni; fotoğraf kitaplığı izni; sağlık verileri okuma izni; sağlık verileri güncelleme izni; Siri izni; Google Asistan izni; genel aktivite verileri; hareket etkinliği; uyku aktivitesi; evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID); kilitlenme bilgisi; çeşitli veri türleri.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüyle ilgili tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanır.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri olması durumunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadan bu Verileri iletmemekte özgürdür.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, uygulama sahibi ile iletişime geçebilirler.
Bu uygulama tarafından veya bu uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin – veya diğer izleme araçlarının – herhangi bir kullanımı, açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcı tarafından istenen Hizmetin sağlanması amacına hizmet eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf Kişisel Verisinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın onayına sahip olduklarını teyit ederler.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Sahip, Verilerin yetkisiz erişimini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere, bu Uygulamanın işleyişiyle ilgili (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) ile ilgili belirli türdeki sorumlu kişiler tarafından erişilebilir olabilir. Taraf teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) gerekirse, Sahibi tarafından Veri İşlemcileri olarak atanır. Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Sahip, aşağıdakilerden biri geçerliyse Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar, bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiştir. Not: Bazı mevzuatlar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı bu tür işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda geçerli değildir;
 • Kullanıcı ile bir sözleşmenin ifası ve/veya herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülük için Verilerin sağlanması gereklidir;
 • Mal Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işleme gereklidir;
 • işleme, kamu yararına veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasına yönelik yürütülen bir görevle ilgilidir;
 • İşletme Sahibi veya bir üçüncü şahıs tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işleme gereklidir.

Her durumda, Mal Sahibi, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin operasyon ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları Kullanıcı Verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa veri aktarımlarının yasal dayanağı hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Sahibi tarafından Verilerini korumak için alınan güvenlik önlemleri.

Böyle bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahibine danışabilir.

Tutma süresi

Kişisel Veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır.

Bu nedenle:

 • Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanacaktır.
 • Sahibin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bulabilirler.

Kullanıcının bu tür işlemeye onay vermesi durumunda, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahip, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir makamın emriyle Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

İşleme amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibin Hizmetlerini sağlamasına izin vermek ve ayrıca aşağıdaki amaçlar için toplanır: Kullanıcıyla İletişim Kurma, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Barındırma ve arka uç altyapısı, Üçüncü taraf hesaplarına erişim, Analitikler , Altyapı izleme, Platform hizmetleri ve barındırma, Trafik optimizasyonu ve dağıtımı, Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri, Faaliyet verilerinin işlenmesi, Kayıt ve kimlik doğrulama, Kullanıcı veritabanı yönetimi ve Sosyal özellikler.

Kullanıcılar, bu tür işleme amaçları ve her bir amaç için kullanılan belirli Kişisel Veriler hakkında daha ayrıntılı bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Bu Uygulama tarafından istenen Facebook izinleri

Bu Uygulama, Kullanıcının Facebook hesabıyla eylemler gerçekleştirmesine ve bu hesaptan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgi almasına izin veren bazı Facebook izinleri isteyebilir. Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.

Aşağıdaki izinleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz Facebook izinleri belgeler ve Facebook gizlilik politikası .

İstenen izinler şunlardır:

Temel bilgiler

Varsayılan olarak, belirli Kullanıcının kimlik, ad, resim, cinsiyet ve yerel ayarları gibi verileri içerir. Arkadaşlar gibi Kullanıcının belirli bağlantıları da mevcuttur. Kullanıcı Verilerinden daha fazlasını herkese açık hale getirdiyse, daha fazla bilgi mevcut olacaktır.

Hakkımda

Profilin ‘Hakkımda’ bölümüne erişim sağlar.

İletişim e-postası

Kullanıcının iletişim e-posta adresine erişim.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri

Kullanıcının özel cihazına bağlı olarak, bu Uygulama aşağıda açıklandığı gibi Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren belirli izinler isteyebilir.

Varsayılan olarak, ilgili bilgilere erişilebilmesi için bu izinlerin Kullanıcı tarafından verilmesi gerekir. İzin verildikten sonra, Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu izinleri iptal etmek için Kullanıcılar, cihaz ayarlarına başvurabilir veya bu belgede sağlanan iletişim bilgilerinden destek için uygulama Sahibi ile iletişime geçebilir.
Uygulama izinlerini kontrol etme prosedürü, Kullanıcının cihazına ve yazılımına bağlı olabilir.

Lütfen bu tür izinlerin iptal edilmesinin bu Uygulamanın düzgün çalışmasını etkileyebileceğini unutmayın.

Kullanıcı aşağıda listelenen izinlerden herhangi birini verirse, ilgili Kişisel Veriler bu Uygulama tarafından işlenebilir (yani erişilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir).

Kamera izni

Kameraya erişmek veya cihazdan görüntü ve video çekmek için kullanılır.

Google Asistan izni

Kullanıcının Verilerini Google Asistan’a (yapay zeka destekli bir sanal asistan) göndermek için kullanılır.

Sağlık Verileri okuma izni

Kullanıcının sağlık Verilerinin okunmasına izin verir.

Sağlık Verileri güncelleme izni

Kullanıcının sağlık Verilerinin güncellenmesine izin verir.

Mikrofon izni

Kullanıcının cihazından mikrofon sesine erişmeye ve kaydetmeye izin verir.

Fotoğraf Kitaplığı izni

Kullanıcının Fotoğraf Kitaplığına erişim sağlar.

Sensörler izni

Kullanıcıların, örneğin kalp atış hızı gibi vücutlarında neler olup bittiğini ölçmek için kullanabilecekleri sensörlerden gelen verilere erişmek için kullanılır.

Siri izni

Kullanıcının Verilerini Siri’ye (yapay zeka destekli bir sanal yardımcı) göndermek için kullanılır.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Üçüncü şahıs hesaplarına erişim

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın bir üçüncü taraf hizmetteki hesabınızdaki Verilere erişmesine ve onunla eylemler gerçekleştirmesine olanak tanır.
Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, ancak Kullanıcı tarafından açık yetkilendirme gerektirir.

Facebook hesabına erişim (bu Uygulama)

Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook, Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.

İstenen izinler: Hakkımda; İletişim E-posta.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Analitik

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibin web trafiğini izlemesini ve analiz etmesini sağlar ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.

Firebase için Google Analytics

Firebase için Google Analytics veya Firebase Analytics, bu Uygulamaya erişilen konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir.
danışın Verilerin Google’ın kullanımını anlamak için Google’ın ortak politikası .

Firebase Analytics, Verileri; Kilitlenme Raporlama, Kimlik Doğrulama, Uzaktan Yapılandırma veya Bildirimler gibi Firebase tarafından sağlanan diğer araçlarla paylaşabilir. Kullanıcı, Sahibi tarafından kullanılan diğer araçlar hakkında ayrıntılı bir açıklama bulmak için bu gizlilik politikasını kontrol edebilir.

Bu Uygulama, Firebase Analytics hizmetini çalıştırmak için mobil cihazlar için tanımlayıcılar ve çerezlere benzer teknolojiler kullanır.

Kullanıcılar, cep telefonları için cihaz reklam ayarları gibi geçerli cihaz ayarları aracılığıyla veya varsa bu gizlilik politikasının Firebase ile ilgili diğer bölümlerindeki talimatları izleyerek belirli Firebase özelliklerinden vazgeçebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Uygulama açılır; Uygulama güncellemeleri; Cookies; cihaz bilgisi; ilk lansmanlar; coğrafya/bölge; Uygulama içi satın alma işlemleri; seans sayısı; kullanıcı sayısı ; işletim sistemleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; İrlanda – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Google Analitik

Google Analytics, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak ; İrlanda – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Anonimleştirilmiş IP’ye sahip Google Analytics

Google Analytics, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.
Google Analytics’in bu entegrasyonu, IP adresinizi anonimleştirir. Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına diğer akit devletlerde Kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak çalışır. IP adresinin tamamı yalnızca istisnai durumlarda bir Google sunucusuna gönderilecek ve ABD içinde kısaltılacaktır.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak ; İrlanda – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Ödeme

Mevcut 3 adet ödeme yöntemi vardır.

1) Uygulama İçi Satın Almalar

Uygulama İçi Satın Alma, App Store ve Google Play Store tarafından sağlanan bir özelliktir. Geri ödeme ve faturalandırma politikaları mağazalar tarafından atanmıştır.

2)iyzico Ödemesi

iyzico, bir kredi kartı ödeme sistemidir. iyzico, platformda tekrar etmeyecek satın almalar için kullanılır.

3)Zotlo Ödemesi

Zotlo, bir web satın almalarını yönetme sistemidir. Zotlo, web platformunda uygulama içi ürünleri ve kredi kartı ile yapılan tekrar edecek satın almaların yönetimi için kullanılır.

Kullanıcıyla İletişime Geçme

İletişim formu (bu Uygulama)

Kullanıcı, iletişim formunu Verileri ile doldurarak, bu Uygulamaya, formun başlığında belirtilen bilgi, fiyat teklifi veya diğer her türlü talebe yanıt vermek için bu ayrıntıları kullanma yetkisi verir.

Toplanan Kişisel Veriler: şehir; Şirket Adı; doğum tarihi; e; ilk adı; Cinsiyet; Soyadı; telefon numarası; uzmanlık alanı.

Posta listesi veya haber bülteni (bu Uygulama)

Posta listesine veya haber bültenine kaydolarak, Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulama ile ilgili ticari veya tanıtım amaçlı bilgiler içeren e-posta mesajları alabilecek kişilerin iletişim listesine eklenecektir. E-posta adresiniz de bu Uygulamaya kaydolmanızın bir sonucu olarak veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra bu listeye eklenebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.

Telefonla iletişim (bu Uygulama)

Telefon numaralarını veren kullanıcılarla, bu Uygulama ile ilgili ticari veya tanıtım amaçlı ve ayrıca destek taleplerinin yerine getirilmesi için iletişime geçilebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: telefon numarası.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri

Bu Uygulama, Kullanıcılardan aşağıda açıklandığı gibi Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren belirli izinler ister.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri (bu Uygulama)

Bu Uygulama, burada özetlenen ve bu belgede açıklanan şekilde Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren Kullanıcılardan belirli izinler ister.

Toplanan Kişisel Veriler: Kamera izni; Google Asistan izni; Sağlık Verileri okuma izni; Sağlık Verileri güncelleme izni; Mikrofon izni; Fotoğraf Kitaplığı izni; Sensör izni; Siri’nin izni.

Aktivite verilerini işleme

Bu hizmet türü, Sahibin, bu Uygulamanın çalışması veya belirli özellikler sağlaması için cihazınız tarafından toplanan etkinlik verilerini kullanmasına izin verir. Bu, hareketleri, kalp atışını, irtifa değişikliğini veya çevreyle ilgili verileri içerebilir.
Aşağıda açıklananlara bağlı olarak, aktivite takibine üçüncü şahıslar dahil olabilir.
Çoğu cihaz, Kullanıcının hangi Verilere erişildiğini veya saklandığını kontrol etmesine izin verir.

Apple HealthKit (Apple Inc.)

HealthKit, Apple Inc. tarafından sağlanan ve Sahibin etkinlik verilerine erişmesine veya bunları depolamasına olanak tanıyan bir etkinlik verileri işleme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: genel faaliyet verileri; hareket etkinliği; uyku aktivitesi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası .

Barındırma ve back-end altyapısı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın çalışmasını ve dağıtılmasını sağlayan Verileri ve dosyaları barındırmanın yanı sıra bu Uygulamanın belirli özelliklerini veya bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlama amacına sahiptir.

Varsa, aşağıda listelenenlerden bazı hizmetler coğrafi olarak dağıtılmış sunucular üzerinden çalışabilir ve bu da Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS), Amazon Web Services, Inc. tarafından sağlanan bir barındırma ve arka uç hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; Almanya – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Altyapı izleme

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın bileşenlerinin kullanımını ve davranışını izlemesine olanak tanır, böylece performansı, çalışmayı, bakımı ve sorun gidermeyi geliştirebilir.
Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, işlevi bu Uygulamanın faaliyetlerini filtrelemek olan bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulama şekline bağlıdır.

Sentry (Functional Software, Inc. )

Sentry, Functional Software, Inc. tarafından sağlanan bir izleme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası .

Crashlytics

Crashlytics, bu Uygulamaya erişilen konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir izleme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Kilitlenme bilgisi; cihaz bilgisi; Evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID).

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; İrlanda – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu hizmet türü, Kullanıcı ile iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerini içeren bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.
Bu hizmetler ayrıca, mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra, örneğin mesajda bulunan bağlantılara tıklayarak Kullanıcının mesajla ne zaman etkileşime girdiğine ilişkin verileri de toplayabilir.

OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal, Lilomi, Inc. tarafından sağlanan bir mesaj gönderme hizmetidir.

OneSignal, Sahibin Android, iOS ve web gibi platformlarda Kullanıcılara mesaj ve bildirim göndermesine olanak tanır. Mesajlar, tek cihazlara, cihaz gruplarına veya belirli konulara veya Kullanıcı segmentlerine gönderilebilir. Bu Uygulamaya verilen izinlere bağlı olarak, toplanan Veriler ayrıca kesin konum (yani GPS düzeyindeki veriler) veya WiFi bilgilerini, Kullanıcının cihazına yüklenen ve etkinleştirilen uygulamaları içerebilir. Bu Uygulama, OneSignal hizmetini çalıştırmak için mobil cihazlar için tanımlayıcılar (sırasıyla Android Reklam Kimliği veya iOS için Reklam Tanımlayıcı dahil) ve çerezlere benzer teknolojiler kullanır.

Toplanan Veriler hizmet sağlayıcı tarafından ilgi alanına dayalı reklamcılık, analitik ve pazar araştırması için kullanılabilir. Verilerin OneSignal kullanımını anlamak için, danışmak OneSignal gizlilik politikası .

Anında iletme bildirimlerini devre dışı bırakma
Kullanıcılar çoğu durumda, cep telefonları için bildirim ayarları gibi cihaz ayarlarını ziyaret ederek ve ardından belirli cihazdaki uygulamaların bazıları veya tümü için bu ayarları değiştirerek push bildirimleri almayı devre dışı bırakabilir.

İlgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakma
Kullanıcılar, cep telefonları için cihaz reklam ayarları gibi ilgili cihaz ayarları aracılığıyla OneSignal reklamcılık özelliklerinden vazgeçebilir. Farklı cihaz konfigürasyonları veya cihaz güncellemeleri, belirtilen bu ayarların çalışma şeklini etkileyebilir veya değiştirebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; e; coğrafi konum; dilim; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); Kullanım verisi; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Devre dışı bırak .

Mailchimp (Roket Bilim Grubu LLC)

Mailchimp, The Rocket Science Group LLC tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi; ilk adı; Soyadı.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Mailgun (Mailgun Technologies, Inc.)

Mailgun, Mailgun Technologies, Inc. tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; Almanya – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Platform hizmetleri ve barındırma

Bu hizmetler, bu Uygulamanın temel bileşenlerini barındırma ve çalıştırma amacına sahiptir, dolayısıyla bu Uygulamanın birleşik bir platform içinden sağlanmasına izin verir. Bu tür platformlar, Kişisel Verilerin toplanmasını ve işlenmesini ima eden analitik, kullanıcı kaydı, yorum yapma, veri tabanı yönetimi, e-ticaret, ödeme işleme gibi, Sahip’e çok çeşitli araçlar sağlar.
Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Google Play Store

Bu Uygulama, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak, Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan mobil uygulamaların dağıtımına yönelik bir platform olan Google Play Store’da dağıtılır.

Bu uygulama mağazası aracılığıyla dağıtıldığı için Google, kullanım ve teşhis verilerini toplar ve toplu bilgileri Sahip ile paylaşır. Bu bilgilerin çoğu, katılım temelinde işlenir.

Kullanıcılar, doğrudan cihaz ayarları aracılığıyla bu analiz özelliğinden vazgeçebilir. Analiz ayarlarının nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz .

Toplanan Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; İrlanda – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Kayıt ve kimlik doğrulama

Kullanıcılar, kaydolarak veya kimliklerini doğrulayarak bu Uygulamanın kendilerini tanımlamasına ve kendilerine özel hizmetlere erişim vermesine izin verir.
Aşağıda açıklananlara bağlı olarak, üçüncü taraflar kayıt ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayabilir. Bu durumda, bu Uygulama, kayıt veya tanımlama amacıyla bu üçüncü taraf hizmetleri tarafından saklanan bazı Verilere erişebilecektir.
Aşağıda listelenen hizmetlerden bazıları, hedefleme ve profil oluşturma amacıyla da Kişisel Veri toplayabilir; daha fazlasını öğrenmek için lütfen her hizmetin açıklamasına bakın.

Facebook Kimlik Doğrulaması (Facebook, Inc.)

Facebook Kimlik Doğrulama, Facebook, Inc. tarafından sağlanan bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir ve Facebook sosyal ağına bağlıdır.

Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Sosyal özellikler

Arkadaşları davet etme ve önerme (bu Uygulama)

Bu Uygulama, Kullanıcıların arkadaşlarını – örneğin erişim sağlanmışsa adres defteri aracılığıyla – davet etmesine ve içindeki arkadaş veya bağlantı önermesine izin vermek için sağlanan Kişisel Verileri kullanabilir.

Toplanan Kişisel Veriler: çeşitli Veri türleri.

Trafik optimizasyonu ve dağıtımı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın içeriğini farklı ülkelerde bulunan sunucuları kullanarak dağıtmasına ve performanslarını optimize etmesine olanak tanır.
Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulanma şekline bağlıdır. İşlevleri, bu Uygulama ile Kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimi filtrelemektir.
Bu sistemin yaygın dağılımı göz önüne alındığında, Kullanıcı’nın Kişisel Bilgilerini içerebilecek içeriklerin hangi lokasyonlara aktarıldığını belirlemek güçtür.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare, Cloudflare Inc. tarafından sağlanan bir trafik optimizasyonu ve dağıtım hizmetidir.
Cloudflare’ın entegre olma şekli, bu Uygulama üzerinden tüm trafiği, yani bu Uygulama ile Kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimi filtrelemesi ve aynı zamanda bu Uygulamadan analitik verilerin toplanmasına izin vermesi anlamına gelir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası .

Kullanıcı veritabanı yönetimi

Bu hizmet türü, Sahibin bir e-posta adresinden, bir kişisel addan veya Kullanıcının bu Uygulamaya sağladığı diğer bilgilerden başlayarak kullanıcı profilleri oluşturmasına ve ayrıca analitik özellikler aracılığıyla Kullanıcı etkinliklerini izlemesine olanak tanır. Bu Kişisel Veriler ayrıca Kullanıcı hakkında (sosyal ağların profilleri gibi) kamuya açık bilgilerle eşleştirilebilir ve Sahibin bu Uygulamayı geliştirmek için görüntüleyebileceği ve kullanabileceği özel profiller oluşturmak için kullanılabilir.
Bu hizmetlerden bazıları, bu Uygulamada gerçekleştirilen belirli eylemlere dayalı e-postalar gibi, Kullanıcıya zamanlanmış mesajların gönderilmesini de sağlayabilir.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM, HubSpot, Inc. tarafından sağlanan bir Kullanıcı veritabanı yönetim hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi; telefon numarası; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Kişisel Veriler hakkında daha fazla bilgi

 • Anlık bildirimler

  Bu Uygulama, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlara ulaşmak için Kullanıcıya anında iletme bildirimleri gönderebilir.

  Kullanıcılar çoğu durumda, cep telefonları için bildirim ayarları gibi cihaz ayarlarını ziyaret ederek push bildirimleri almayı devre dışı bırakabilir ve ardından bu Uygulama, belirli cihazdaki uygulamaların bir kısmı veya tamamı için bu ayarları değiştirebilir.
  Kullanıcılar, push bildirimlerini devre dışı bırakmanın bu Uygulamanın faydasını olumsuz etkileyebileceğini bilmelidir.

 • Kullanıcıya göre push bildirimleri ‘ coğrafi konumu

  Bu Uygulama, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar için push bildirimleri göndermek için Kullanıcının coğrafi konumunu kullanabilir.

  Kullanıcılar çoğu durumda, cep telefonları için bildirim ayarları gibi cihaz ayarlarını ziyaret ederek ve ardından belirli cihazdaki uygulamaların bazıları veya tümü için bu ayarları değiştirerek push bildirimleri almayı devre dışı bırakabilir.

  Kullanıcılar, push bildirimlerini devre dışı bırakmanın bu Uygulamanın yardımcı programını olumsuz etkileyebileceğini bilmelidir.

 • Kullanıcı dışındaki kaynaklar aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler

  Bu Uygulamanın Sahibi, Kullanıcılara ilişkin Kişisel Verileri, işlemenin yasal dayanağını belirten bölümde belirtilen gerekçelerle yeniden kullanarak veya üçüncü kişilerden temin ederek, bilgisi dışında yasal olarak toplamış olabilir.
  Sahibin Kişisel Verileri bu şekilde topladığı durumlarda, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerinden veya Sahibi ile iletişime geçerek kaynakla ilgili belirli bilgileri bulabilirler.

 • Otomatik karar verme

  Otomatik karar verme, Kullanıcı üzerinde yasal etkileri veya benzer şekilde önemli etkileri olması muhtemel bir kararın, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın yalnızca teknolojik yollarla alınması anlamına gelir. Bu Uygulama, bu belgede belirtilen amaçlara göre tamamen veya kısmen otomatik süreçlere dayalı kararlar almak için Kullanıcının Kişisel Verilerini kullanabilir. Bu Uygulama, Kullanıcı ile Sahip arasında bir sözleşme akdetmek veya ifa etmek için veya bu tür bir onayın yasa tarafından gerekli olduğu durumlarda, Kullanıcının açık rızasına dayalı olarak gerekli olduğu sürece otomatik karar verme süreçlerini benimser.
  Otomatik kararlar, üçüncü şahıslar tarafından da sağlanabilen, çoğunlukla önceden tanımlanmış kriterlere tabi algoritmalara dayanan teknolojik araçlarla alınır.
  Otomatik karar vermenin arkasındaki mantık şudur:

  • karar verme sürecini etkinleştirmek veya başka bir şekilde iyileştirmek için;
  • Tutarlı ve tek tip kriterlere dayalı olarak Kullanıcılara adil ve tarafsız muamele sağlamak;
  • bireylere karşı muamelede potansiyel olarak ayrımcılığa veya dengesizliğe yol açabilecek insan hatası, kişisel önyargı ve benzerlerinden kaynaklanan potansiyel zararı azaltmak;
  • Kullanıcının bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememe riskini azaltmak için. Kullanıcılar, bu Uygulamada kullanılan otomatik kararların amaçları, varsa üçüncü taraf hizmetleri ve herhangi bir özel gerekçesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki ilgili bölümleri kontrol edebilir.

  Kullanıcılar için otomatik karar verme süreçlerinin sonuçları ve buna tabi Kullanıcıların hakları

  Sonuç olarak, bu tür işlemeye tabi olan Kullanıcılar, alınan otomatik kararların olası etkilerini önlemeye veya başka bir şekilde sınırlamaya yönelik belirli hakları kullanma hakkına sahiptir.
  Özellikle, Kullanıcılar aşağıdaki haklara sahiptir:

  • otomatik karar verme sonucunda alınan herhangi bir karar hakkında bir açıklama elde etmek ve bu kararla ilgili görüşlerini belirtmek;
  • Uygulama Sahibinden onu yeniden gözden geçirmesini veya farklı bir temelde yeni bir karar almasını isteyerek bir karara itiraz etmek;
  • Sahibinden bu tür işlemlere yönelik insan müdahalesini talep etmek ve almak. Kullanıcının hakları ve bunları kullanma yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı, bu belgenin Kullanıcı haklarına ilişkin bölümüne başvurmaya davet edilir.
 • Kullanıcı Verilerine dayalı analiz ve tahminler (“profil oluşturma”)

  Sahip, Kullanıcı profilleri oluşturmak veya güncellemek için bu Uygulama aracılığıyla toplanan Kişisel ve Kullanım Verilerini kullanabilir. Bu tür Veri işleme, Sahibin, bu belgenin ilgili bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kullanıcı seçimlerini, tercihlerini ve davranışını değerlendirmesine olanak tanır.
  Kullanıcı profilleri, üçüncü şahıslar tarafından da sağlanabilen algoritmalar gibi otomatik araçlar kullanılarak da oluşturulabilir. Gerçekleştirilen profil çıkarma faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine göz atabilir.
  Kullanıcının bu tür profil oluşturma faaliyetlerine her zaman itiraz etme hakkı vardır. Kullanıcının hakları ve bunların nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı, bu belgenin Kullanıcının haklarını özetleyen bölümüne başvurmaya davet edilir.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir.

Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onaylarınızı istediğiniz zaman geri çekin. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin verdikleri durumlarda, onaylarını geri alma hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz edin. İşlemenin rıza dışında yasal bir temelde gerçekleştirilmesi durumunda, Kullanıcılar Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerinize Erişin. Kullanıcılar, Verilerin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulayın ve düzeltme isteyin. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesini kısıtlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini saklamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya başka bir şekilde kaldırılmasını sağlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizi alın ve başka bir denetleyiciye aktarın. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Şikayette bulunun. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına bir talepte bulunma hakkına sahiptir.

İşleme itiraz etme hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin bir kamu menfaati için, Mal Sahibine tanınan resmi bir yetkinin kullanılması veya Mal Sahibi tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, Kullanıcılar, kendileriyle ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemeye itiraz edebilirler.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır

Kullanıcı haklarını kullanmaya yönelik tüm talepler, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Sahip’e yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve Mülk Sahibi tarafından mümkün olduğunca erken ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez Politikası

Bu Uygulama Çerezler kullanır. Daha fazla bilgi edinmek ve ayrıntılı bir çerez bildirimi için Kullanıcı, Çerez Politikası .

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Mülk Sahibi tarafından Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.
Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine Sahibinin kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, talep üzerine Kullanıcıya belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

İşletim ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

“Do Not Track” istekleri nasıl işlenir

Bu Uygulama, “Do Not Track” isteklerini desteklemez.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin “Takip Etme” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Sahip, bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulamada Kullanıcılarına bildirimde bulunarak ve/veya – teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – Kullanıcılara aracılığıyla bir bildirim göndererek bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahibi için mevcut olan herhangi bir iletişim bilgisi. Altta listelenen son değişiklik tarihine atıfta bulunarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişikliklerin Kullanıcının onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Sahip, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni bir onay alacaktır.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı olarak veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak – kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere – bir gerçek kişinin kimliğinin veya kimliğinin belirlenmesine izin veren her türlü bilgi.

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) ), isteğin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıt durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), ülke menşei, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örn. ziyaret edilen sayfaların sırası ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Aksi belirtilmedikçe, Veri Sahibi ile çakışan bu Uygulamayı kullanan kişi.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

Kişisel Verileri bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde Kontrolör adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ.

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi)

Bu Uygulamanın çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ. Veri Sorumlusu, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar.

Hizmet

İlgili şartlarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklandığı şekilde bu Uygulama tarafından sağlanan hizmet.

Avrupa Birliği (veya AB)

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği’ne yapılan tüm atıflar, Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Ekonomik Alanı’na tüm mevcut üye ülkeleri içerir.

Çerezler

Kullanıcının cihazında saklanan küçük veri kümeleri.

Yasal bilgiler

Bu gizlilik bildirimi, Art dahil olmak üzere birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 13/14.

Bu belgede aksi belirtilmedikçe, bu gizlilik politikası yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.